เที่ยวหลากหลาย “ไตร์ภาคกลาง”

0

ในทริปนี้ดูเอเซีย.คอมได้เดินทางร่วมกับ ททท.และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถที่ร่วมกันจัดโครงการท่องเที่ยวเรียนรู้ วิถีชีวิตภาคกลาง โดยนำเยาวชนชมรมอาสาพัฒนา ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วมแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553โดยมีกิจกรรม CSR ยังสถานที่ที่ได้รับผลกระทบประสบภัยน้ำท่วม ดังนี้

  • 10 ธ.ค.53 ณ วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง
  • 11 ธ.ค.53 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เราเริ่มเดินทางกันในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553  โดยในวันแรกนี้เราจะเริ่มกันที่กรุงเทพเดินทางสู่  จ.อ่างทอง ไปที่วัดตาลเจ็ดช่อ และ วัดม่วง จากนั้นเดินทางสู่ จ.อยุธยา

การออกเดินทางในครั้งนี้เรารวมกันที่ ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวิดี-รังสิต (ตรงข้าม ม.หอการค้าฯ)โดยออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ และรถตู้สำหรับทีมงานเจ้าหน้าที่ ททท. และสื่อมวลชล ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.อ่างทองใช้เวลาเดินทางไม่นานคณะก็เดินทางถึง วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด ซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นวัดที่ที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา จากนั้นกลุ่มกิจกรรมเพื่อโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ชมรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จะได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ช่วยกันทำวามสะอาด ซ่อมแซม และทาสีส่วนที่ชำรุดและได้รับผลจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจกันแล้วเราก็ออกเดินทางต่อไปยัง อ.วิเศษชัยชาญ เดินทางต่อยัง “วัดม่วง”วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่นพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อมาถึงก็กราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลส่งท้ายปี แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศกันเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้เวลาเดินทางออกจากจังหวัดอ่างทอง สู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าเช็คอินท์ที่พักโรงแรม วรบุรี อโยธยา รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมร่วมกันทำกิจกรรมสนุกๆมากมาย

วันที่สองวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 วันนี้เราไปกันที่โรงเรียนวัดโพธิ์เอน อยุธยา และ ร่วมงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในตอนค่ำ วันนี้เรารับประทานอาหารเช้ากัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางไปยัง โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้อีกแห่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันทำกิจกรรม CSRในการซ่อมแซม ทาสีรั้วของโรงเรียน รับประทานอาหารกลางงวันที่โรงเรียน ร่วมกันกิจกรรมต่อช่วงบ่ายเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจแล้วก็เดินทางกลับยังที่พักโรงแรมกลับถึงโรงแรมที่พัก เพื่อทำภารกิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมพร้อมเดินทางไปร่วมงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี 2553”ในตอนค่ำ ที่งานเราสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นนี้ได้ตามร้านค้าต่างๆ บริเวณบึงพระรามสถานที่การจัดงานฯ จะมีบึงน้ำที่สามารถสร้างบรรยากาศของตลาดน้ำ ให้นักท่องเที่ยวมาเลือกซื้ออาหาร คาว หวาน ผลไม้ โดยพ่อค้า แม่ค้า จะพายเรือมาขายของ ได้แก่ ผัดไทย เกี่ยวเตี๋ยว เรือ ลูกชิ้นทอด กาแฟโบราณ อ้อยขวั่น แห้ว มันต้ม และบริเวณ ณ ลานวัดมหาธาตุ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมการแสดงแสง สี เสียง ตระการตา และการจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา เราจะได้ชมความสามารถของช้างในการแสดงฉากต่าง เมื่อชมการแสดงเสร็จสิ้นก็ได้เวลาเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ว

วันที่สามวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 วัดท่าการ้อง-ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง-ตลาดน้ำอโยธยา-กรุงเทพฯ วันนี้เรารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช่นเดิมจากนั้น 10.00 น. เช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วเดินทางยังวัดท่าการ้อง วัดท่าการ้อง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บ้านคือ บ้านท่ากับบ้านการ้อง อันเป็นวัดพุทธศาสนาที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมุสลิม อาหารเที่ยง ณ ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง ให้ทานได้อิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทาง แวะเที่ยวชมตลาดน้ำแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง”ตลาดน้ำอโยธยา”เป็นตลาดน้ำที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนเพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะมีความผูกพันกันสายน้ำ บ้านเรือนส่วนใหญ่จะอยู่ติดน้ำ การค้าขาย ที่นีจึงจำลองบรรยากาศสมัยโบราณมาไว้ให้คนรุ่มใหม่เด็กได้เรียนรู้และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุ่งเทพฯ มากนัก ก่อนกลับแวะซื้อโรตีสายใหม่ที่ขึ้นชื่อจากนั้นเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำหรับทริปนี้ดูเอเซีย.คอมได้ร่วมเดินทางไปเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกัน มีทั้งการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR แล้วยังได้ชื่นชมวัฒนธรรม การแสดงแสง เสียง ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี ที่จัดได้ยิ่งใหญ่และสวยงาม  ได้ ไหว้พระขอพร เที่ยวตลาดน้ำ ชิมอาหารอร่อยๆ ถือเป็นทริปที่มีประโยชน์และได้รับความสนุกสนานจริงๆ กับสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นระดับโลกแล้วยังอยู่ไกลกรุงเทพฯอีกด้วย

เชิญแสดงความคิดเห็น