สักการะขอพรรัชกาลที่ 5 ณ ลานบรมรูปทรงม้า

0

ดูเอเซียดอทคอม พาเพื่อนๆ ตระเวนทั่วกรุงฯ เพื่อกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่ที่จะถึงนี้ .. การเริ่มต้นที่ดี คือการทำสิ่งที่ดี… เพราะความดี คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาหมั่นสอนคนไทยอยู่เสมอ ให้เชื่อเรื่้องกฎแห่งกรรม สัจธรรมของโลก เพราะคนไทยโชคดีมีศาสนา มีวัดเป็นที่พึ่ง ทำให้เรามีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจกันมาเท่าจวบจนทุกวันนี้ รวมไปถึงพ่อหลวงของคนไทย กษัตริย์ของแผ่นดินทั้ง 9 พระองค์ ผู้ซึ่งเป็นพ่อแห่งแผ่นดินไทยในยุคเก่าก่อน และแม้ว่าจะมีเพียงแค่อนุสรณ์สถาน หรือพระบรมราชานุสาวรีย์ให้เราได้กราบไหว้ แต่ท่านคือบุคคลสำคัญที่ประวัติศาตร์จารึกจริยวัตของพ่อแห่งแผ่นดินไทย กบความเสียสละทั้งชีวิต เพื่อแผ่นคนไทย ดินไทยที่เติบใหญ่ ในระบอบประชาธิปไตย ที่คนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม

สถานที่กราบไหว้สักการะกษัตริย์ทั้ง 9 พระองค์นั้นมีอยู่หลายแห่งนัก ทริปนี้ เราพาเพื่อนๆไปสักการะบิดาของแผ่นดินที่เรารู้จักกันดีด้วยพระบรมราชานุสรณ์ที่ยิ่งใหญ่ตั้งตระหง่าน กลางลานพระราชวังดุสิต ด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม นั่นก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีพระบรมราชานุสรณ์ ที่เรารู้จักกันดีในนาม พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมราชานุสรณ์ที่คนไทยในสมัยนั้นได้พร้อมใจกันสร้างถวายให้แก่พระองค์ ซึ่งพระบรมรูปทรงม้า ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซเซอร์ เฟรสฟอร์เดอร์ ในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 พระองค์เสด็จประทับ ให้ช่างปั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2450 พระบรมรูปสำเร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 อันเป็น เวลาพอดีกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี เจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นรองหน้าพระราชวังดุสิต โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง

ด้วยพระปรีชาญาณ ความสามารถของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านการพัฒนาประเทศ และการเลิกทาส ทรงเป็ฯพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รัก และเทิดทูนของคนไทย จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “ปิยะมหาราช”

จึงเชื่อกันว่า การสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการขอพรให้ มีความเจริญรุ่งเรือง ในทุกด้านของชีวิต และเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป”การสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้น ส่วนใหญ่คนไทยจะเดินทางมากราบไหว้ สักการะในช่วงเย็น เพราะเวลากลางวันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวค่ะ

“ เชื่อว่า ดอกกุหลาบมีหนาม เป็นที่มาแห่ง อำนาจ จากความงามที่มีหนามแหลมคม จึงนิยมนำดอกกุหลาบสีชมพู (สีของวันอังคาร) ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ มา สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อีกด้วยค่ะ

ในวันที่ วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันปิยะมหาราช จะมีประชาชนคนไทยหลั่งใหลไปสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน ถึงแม้มิใช่วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราชก็จะมีประชาชนจำนวนมากพากันไปสักการบูชาที่ลานพระบรมรูปอยู่เสมอโดยเฉพาะในคืนวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระองค์ โดยมีความเชื่อว่าจะเสมือนหนึ่งไปรอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วย

การเดินทางไปลานพระบรมรูปทรงม้า  รถโดยสารประจำทาง สายรถเมล์ที่ผ่าน 70, 72, 503

เชิญแสดงความคิดเห็น