วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

0

ไหว้หลวงพ่อโตที่วัดกัลยาณมิตร

“วัด” เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่คนไทยและชาวต่างชาติให้ความนิยมในการเข้าไปชมทั้งความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน ภายนอก อีกทั้งยังช่วยบำบัดความวุ่นวายทางจิตใจให้แก่คนที่ได้เข้ามา เพราะฉะนั้นจึงถือว่า วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกๆคนเลยก็ว่าได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถือว่าเป็นเมืองๆ หนึ่งที่มีวัดดังๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้วัดต่างๆเหล่านี้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง และที่สำคัญทำให้ชาวต่างชาติ ได้เห็นและสัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี แบบดั้งเดิม ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ และสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ดูเอเซียดอทคอมจะพาเพื่อนๆ มากราบหลวงพ่อโต ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ และมีชื่อเสียงทั้งตัวของวัดเอง และที่สำคัญ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็หวังจะมากราบขอพรกับ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ ที่เราทุกคนรู้จักและคุ้นหูในนาม “หลวงพ่อโต”

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ชื่อวัดแปลว่า มิตรที่ดี มีความหมายถึง เจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต กัลยาณมิตร) ขุนนางคนสำคัญในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้

เจ้าพระยานิกรบดินทร์ นามเดิมว่า โต เป็นบุตรพระพิชัยวารี (มัน แซ่อึ๋ง) ถวายตัวเป็นข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ครั้งยัง ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจาฎาบดินทร์ ตลอดเวลาที่ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณนั้น เจ้าพระยานิกรบดินทร์ได้เป็นกำลังสำคัญในการค้าสำเภาไปเมืองจีน โดยทำหน้าที่ดูแลรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ในพระองค์ จนการค้ารุ่งเรือง เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ถึงกับทรงออกพระโอษฐ์ดำรัสว่า เจ้าสัวโตเป็นมิตรที่ดีคนหนึ่งของพระองค์ ดังจะเห็นได้จากความหมายของนามบรรดาศักดิ์ที่โปรดพระราชทานให้เจ้าสัวโต คือ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร

เจ้าพระยานิกรบดินทร์เป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเดิมเรียกว่าหมู่บ้านกุฎีจีน สร้างขึ้นเป็นวัดตามพระราชนิยม เมื่อสำเร็จแล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดพระราชทานนามให้มีความหมาย เกี่ยวข้องระหว่างพระองค์ที่ทรงมีต่อเจ้าพระยานิกรบดินทร์ผู้สร้างวัด และเพื่อเป็นอนุสรณ์ยืนยันถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อเจ้าพระยานิกร บดินทร์ซึ่งทรงถือว่าเป็นมิตรที่ดีคนหนึ่งของพระองค์ว่า “วัดกัลยาณมิตร” และพระองค์ยังได้ทรงสร้างพระราชทานทั้งพระวิหารหลวงและพระประธานสำหรับพระวิหารหลวง คือ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำแบบเดียวกันกับที่ วัดพนัญเชิง กรุงเก่า หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง ภายในพระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระวิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติที่แทรกเรื่องราวชีวิตชาวบ้านชาวเมืองสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมอย่างยิ่งอีกด้วย

การเดินทาง

เชิญแสดงความคิดเห็น