หน้าแรก แท็ก ไหว้ศาลเจ้า

แท็ก: ไหว้ศาลเจ้า

ไหว้ศาลเจ้า….ตามหาปลาแม่น้ำที่คุ้งน้ำสองสี

ปากน้ำโพเป็นชื่อเรียกติดปากของจังหวัดนครสวรรค์   ปากน้ำโพคือจุดที่แม่น้ำสี่สายไหลมาบรรจบกัน น้ำวังไหลมารวมกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตาก น้ำยมไหลมารวมกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิษณุโลก แม่น้ำทั้งสองสายต่างไหลทอดยาวมาที่ปากน้ำโพ  เมือแม่น้ำทั้งสองสายไหลมารวมกันที่ ต.ปากน้ำโพ จึงกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมากมาย ครอบคลุมกินพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย จึงกลายเป็นแม่น้ำสายสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คนมากมาย ทริปนี้ดูเอเซีย.คอม  มาที่เมืองสี่แควนครสวรรค์ดูแม่น้ำสองสีที่ปากน้ำโพ ทำไมจึงเป็นสองสี วันนี้เราไปเจอกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่คุ้มน้ำแห่งนี้มาตั้งแต่เด็ก คุณป้าสร้อยบอกว่าแม่น้ำทั้งสองสายที่เป็นสองสีก็เพราะดินที่อยู่ใต้น้ำไม่เหมือนกัน ดินทางแม่น้ำน่านจะอุดมสมบรูณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆมากกว่าน้ำจึงเป็นสีเหลืองขุ่นและปลาจะชุมมากกว่าสายแม่น้ำปิง วันนี้เราเลยอาศัยเรือป้าสร้อยนำทัวร์ปากน้ำโพและตามหาชาวประมงแห่งคุ้มแม่น้ำนี้ เพื่อจะได้ดูว่าปลาที่อาศัยอยู่ในคุ้งแม่น้ำนี้มีปลาอะไรบ้าง  เรือล่องผ่านจุดบรรจบของแม่น้ำสองสีเห็นชัดเจนมาก(ตรงปลายแหลมที่เกาะกลาง) มีรูปมังกรตั้งเด่นชัด สายน้ำทอดยาวไปเรื่อยๆจนน้ำทั้งสองสายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้สายน้ำอันเชียวกราดแห่งนี้ ยังมีชีวิตอีกหลายๆชีวิตที่ต้องอาศัยสายน้ำอันเชียวกราดแห่งนี้เพื่อดำรงชีพอยู่ในวิถีที่เขาเรียกว่า ชาวประมง ชีวิตของพวกเขาอยู่ในแพลอยน้ำบนแม่น้ำสายนี้ เขาอยู่ได้ยังไงแต่ด้วยอาชีพแล้วพวกเขาถือว่าเป็นชีวิตปกติ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว