หน้าแรก แท็ก ให้อาหารปลา

แท็ก: ให้อาหารปลา

วังมัจฉาวัดพระธาตุแม่เจดีย์ เชียงราย

ซื้ออาหารปลา ขนมได้ครับ วังมัจฉา หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกัน “ห้วยย่าคำมา” เป็นอ่างเก็บน้ำเขตอภัยทานที่มีปลาน้ำจืดนับล้านตัว เช่น ปลานิล ปลาบึก ปลาดุก ฯลฯ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีทิวทัศน์ที่สวยงามและ ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งในภาคเหนือ ผมมาให้อาหารปลาครับ ซื้อจากด้านหน้ากระสอบละ 200 กว่าบาท แบกมาให้ปลากิน วังมัจฉาอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุแม่เจดีย์ซึ่งวัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนรชามังเซ่งกษัตริย์แห่งพม่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ สักการะบูชา ของประชาชนใน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว