หน้าแรก แท็ก โหล่นแต้

แท็ก: โหล่นแต้

ภูหลวงจังหวัดเลย:สัมผัสอรุณรุ่งที่โหล่นแต้

การค้นหาธรรมชาติของป่าภูหลวงซึ่งยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมาก โดยเฉพาะเส้นทางที่เริ่มจากหน่วยโคกนกกระบา ต่อไปแปกดำ-ห้วยน้ำดำ  แล้วยังมีเส้นทางไปจนถึงหน่วยพิทักษ์ป่าโหล่นแต้ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไป ต้องเดินเท้าไปประมาณ  5-6 ชม. จากหน่วยโคกนกกระบา เส้นทางสายโหล่นแต้ยังไม่เปิดให้ท่องเที่ยว  เดิมทีพื้นที่ป่าภูหลวงทางด้านโหล่นมน โหล่นแต้ เคยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยมีเส้นทางขึ้นภูหลวงอยู่ทางด้าน อ.วังสะพุง เดินขึ้นเขาคล้ายกับภูกระดึง มีระบบการจัดการและบริหาร แต่ต่อมาได้ยกเลิกปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายนั้น จนบัดนี้ก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิม สำหรับเส้นทางเดินป่าจากหน่วยโคนกกระบา ไปยังหน่วยโหล่นแต้ จะเป็นเส้นทางเดินป่าง่ายๆ แต่ระยะทางไกล  แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง โดยจะผ่านลานสุริยันต์ จนกระทั่งมาถึงแปกดำ เป็นพื้นที่สนหรือป่าแปก...

อัพเดทเรื่องเที่ยว