หน้าแรก แท็ก โรงเรียนสาธิตม.พะเยา

แท็ก: โรงเรียนสาธิตม.พะเยา

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ปั้นเด็กเก่ง ดี เรียนรู้ชุมชน ชูการเรียนการสอนแนว “ศิลปวิทยาศาสตร์”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เป็นสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนแนวศิลปวิทยาศาสตร์  หรือLiberal Arts ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2554   ซึ่งการก่อตั้งโรงเรียนยุคเริ่มแรกมี รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรกจวบจนปัจจุบัน ภายใต้การสอนโดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชยันต์ เล่าว่าโรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามปณิธานของศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีม.พะเยา ในการเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม...

อัพเดทเรื่องเที่ยว