หน้าแรก แท็ก โรงงานน้ำตาล

แท็ก: โรงงานน้ำตาล

โรงเคี่ยวน้ำตาล โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

ถ้าพูดถึงอัมพวา ดูเอเซียเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จัก และเคยไปเยี่ยมเยียนกันมาบ้างแล้ว หลายต่อหลายครั้ง แต่ใครจะทราบว่าตลาดน้ำอัมพวานั้นก็ยังมีโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มีแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพ และการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ และประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ ท้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป และค่าตอบแทนจากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวันนี้ดูเอเซีย.คอมจะพาไปสำรวจ พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ ที่จัดพื้นที่เป็นสวนผลไม้ดั้งเดิม เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น...

อัพเดทเรื่องเที่ยว