หน้าแรก แท็ก โบสถ์บางนกแขวก

แท็ก: โบสถ์บางนกแขวก

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด โบสถ์ที่สวยงาม และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ดูเอเซียพาเพื่อนๆ ไปชมความสวยงาม ของโบสถ์เก่าแก่ในแบบสถาปัตยกรรมโกธิก (Gothic) ที่มีความสวยงาม และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "โบสถ์บางนกแขวก" อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม“อาสนวิหารแม่พระบังเกิด” หรือ "โบสถ์บางนกแขวก" เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงามเป็นพิเศษ อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นโบสถ์ที่สร้างมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ  เป็นศิลปะแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ซึ่งลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบนี้...

อัพเดทเรื่องเที่ยว