หน้าแรก แท็ก โครงการในพระราชดำริ

แท็ก: โครงการในพระราชดำริ

โรงเคี่ยวน้ำตาล โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

ถ้าพูดถึงอัมพวา ดูเอเซียเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จัก และเคยไปเยี่ยมเยียนกันมาบ้างแล้ว หลายต่อหลายครั้ง แต่ใครจะทราบว่าตลาดน้ำอัมพวานั้นก็ยังมีโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มีแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพ และการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ และประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ ท้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป และค่าตอบแทนจากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวันนี้ดูเอเซีย.คอมจะพาไปสำรวจ พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ ที่จัดพื้นที่เป็นสวนผลไม้ดั้งเดิม เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น...

สิรินาถราชินี ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ชุมชนบำบัดปากน้ำปราณ

ชุมชนปากน้ำปราณเป็นชุมชนที่เติบโตขึ้นมาจากการทำประมง  เป็นแหล่งอาหารทะเลคุณภาพดี ทั้งหมึกสด หมึกแดดเดียว ฯลฯ  ที่นี้คุณสามารถชมวิถีชีวิตชาวประมงรวมถึงป่าชายเลน 100ปี  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดีๆ คือการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  ที่เราควรให้ความสำคัญเพราะมีประโยชน์ในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ในแถบอำเภอปราณบุรีมีเรือนแถวไม้รุ่นเก่าแทรกสลับกับอาคารพานิชย์สมัยใหม่ มีร้านอาหารทะเลรสดีและร้านขายของฝากหลายแห่งเป็นแหลงที่นักท่องเที่ยวชอบหาอาหารจำพวก อาหารทะเลทานมากที่สุด เพราะที่นี้ เป็นที่ ๆ สด และอร่อยมาก เที่ยวเล่นชิมอาหารทะเลแล้ว  ลองมาเที่ยวชมศูนย์ศึึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนกันด้วยนะครับ    ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย  เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้งในช่วงปี พ.ศ.2524-2539 ป่าผืนนี้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง...

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ประกอบด้วยสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิ ศาลาพระมิ่งขวัญ  เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ จตุรมุขสูง 4 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชั้นล่าง เป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และศูนย์ศิลปาชีพอื่น ๆ ทั่วประเทศ ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3...

อัพเดทเรื่องเที่ยว