หน้าแรก แท็ก โคกนกกระบา

แท็ก: โคกนกกระบา

ภูหลวงจังหวัดเลย:หนาวนี้ที่โคกนกกระบา ป่าภูหลวง

ภูหลวง เป็นเทือกภูหินทรายที่มีระนาบหน้าตัด ทอดตัวยาวจากเหนือจรดใต้ ที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 140 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่มากกว่าภูกระดึงเกือบสามเท่า มีสภาพสังคมป่าที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าไม้พุ่ม ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า  ที่สำคัญก็คือบนพื้นที่ราบยอดตัดของภูหลวงมีสายน้ำสาย ยังมีภูเขาลูกใหญ่ตั้งตระหง่านซ้อนอยู่กลางที่ราบยอดตัดอีกสองลูกคือ ภูยองภู (1,562 เมตรจากระดับน้ำทะเล) กับ ภูขวาง (1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ภูหลวงจึงจัดว่าเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของกล้วยไม้ป่าที่เป็นพืชเฉพาะถิ่น (Endemic) อยู่มากมายหลายชนิด แม้กระทั่งในปัจจุบันและอนาคตที่มีการค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก เป็นแหล่งพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “ที่สุด” ของเมืองไทยได้เลย ป่าภูหลวงมีชื่อเสียงกระฉ่อนนามว่า “มรกตแห่งอีสาน” กระทั่งมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเต็มรูปแบบทางด้านอำเภอวังสะพุง ต่อมาก็ได้ปิดอย่างเป็นทางการ จนเป็นที่น่าเสียดายสำหรับคนรักธรรมชาติ ที่พลาดโอกาสขึ้นไปชมความสวยงามทางด้านธรรมชาติและพืชพรรณของป่าภูหลวง กระนั้นแล้วทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เข้มข้น ก็ยังจัดแบ่งพื้นที่ให้คนรักธรรมชาติได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ในเส้นทางหน่วยฯ โคกนกกระบา โดยให้เข้าไปได้ตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน และเป็นเส้นทางรถยนต์ที่เข้าไปถึงหน่วยฯ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว