หน้าแรก แท็ก แห่ต้นดอกไม้

แท็ก: แห่ต้นดอกไม้

แห่ต้นดอกไม้

ชมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ความงามแห่งวัฒนธรรมสงกรานต์อิสาน แม้ว่าเทศกาลสงกรานต์ของใครหลายๆคนจะกลายเป็นเทศกาลเล่นสาดน้ำระดับชาติ แต่ที่ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา บ้านแสงภา ตำบลนาแห้ว จังหวัดเลย ยังคงสืบสานความงดงามของประเพณีโบราณของท้องถิ่นมาตลอด 400 ปี ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ทีมงานดูเอเซีย.คอม ได้รับเกียรติจาก ททท ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไปร่วมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ของวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา และเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆดูเอเซีย.คอม ให้ได้ร่วมชื่นชมวัฒนธรรมที่งดงามของประเพณีแห่ต้นดอกไม้ จากความร่วมแรงร่วมใจของ ชาวบ้านตำบลแสงภา ที่หาดูได้ยากยิ่งกันจ้า ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว