หน้าแรก แท็ก แหล่งขายผ้า

แท็ก: แหล่งขายผ้า

ตลาดผ้าบ้านนาข่า

ทริปนี้พาไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย เป็นดินแดน ที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่ง ของโลก จ.อุดรธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทยห่างจาก กทม. ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ระยะทางประมาณ 562 ก.ม. อุดรธานี ห่างจากกรุงเทพฯ 564 กิโลเมตร อุดรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,780.30 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ มากเป็นอันดับ 4 ใน 19...

อัพเดทเรื่องเที่ยว