หน้าแรก แท็ก แม่น้ำสะแกกรัง

แท็ก: แม่น้ำสะแกกรัง

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง ที่อุทัยธานี

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพริมน้ำ ท่องเที่ยวกินลมชมวิว รับประทานปลาแรดที่แม่น้ำสะแกกรัง อีกทั้งดูการเลี้ยงปลาในกระชัง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านกับการจับปลาตามธรรมชาติ รับลมเย็นสบาย ชมวัดอุโปสถาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง เป็นวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานอันทรงคุณค่า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ถ้าล่องเรือในช่วงเย็น เวลาประมาณ 16.00-18.00 น. จะเห็นพระอาทิตย์ตกสวยงามมาก และในเดือนธันวาคม – มกราคม เส้นทางล่องเรือท่องเที่ยวเริ่มจากบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล หรือจะขึ้นจากท่าเรือหน้าวัดท่าซุงก็ได้ ล่องชมวิถีชีวิตในลำน้ำ ไปสิ้นสุดที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จุดที่เราจะได้เห็นแม่น้ำสะแกกรังไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเส้นทางที่ได้สัมผัสเสน่ห์แห่งชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังอย่างเต็มอิ่ม...

เที่ยวตลาดเช้าชุนชนเรือนแพ มนต์เสน่ห์แห่งลำน้ำสะแกกรัง

เที่ยวตลาดเช้าชุนชนเรือนแพ มนต์เสน่ห์แห่งลำน้ำสะแกกรัง ในดินแดนมรดกโลกอุทัยธานี อุทัยธานีดินแดนมรดกโลกเมืองแห่งพระชนกจักรี   เป็นเมืองที่ยังคงเต็มไปด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีจุดเด่น คือชุมชนชาวเรือนแพ ที่ยังคงลอยลำอยู่เหนือน้ำสะแกกรัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนานนับศตวรรษ   เป็นชุมชนเรือนแพขนาดใหญ่มีเรือนแพมากว่า 200 หลัง และยังคงมีประชนชนอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน ทริปนี้เราพาเพื่อน ๆ มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเรือนแพกันแบบใกล้ชิด พร้อมกับเที่ยวชมกินของอร่อย ที่ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง กลางเมืองอุทัยธานี   อุทัยธานีมีแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่านเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวอุทัยธานี ที่ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแม้กระทั่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในเรือนแพ ในอดีตแม่น้ำสะแกกรังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและทำการค้าที่สำคัญในแถบภาคกลาง  อุทัยธานีตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงมีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย...

อัพเดทเรื่องเที่ยว