หน้าแรก แท็ก แก่งหินเพลิง

แท็ก: แก่งหินเพลิง

แก่งหินเพิง

เมื่อยามฝยตกหนักต่อเนื่อง มีน้ำท่วมน้ำหลากจนกระทั่งมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในบ้านเรา อุทยานแห่งชาติบางแห่งประกาศปิดอุทยานฯ ชั่วคราว เพราะไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยน้ำฝน ปริมาณน้ำในแม่น้ำ เพื่อสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวขึ้นมา อย่างเช่น การล่องแก่ง เพราะต้องอาศัยปริมาณน้ำในระดับที่สามารถล่องแก่งได้ อย่างเช่น แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี เป็นสถานที่ล่องแก่งที่มีชื่อเสียง เท่าที่ผ่านมาระดับน้ำยังล่องได้ไม่สนุกนัก ต้องอาศัยช่วงน้ำหลากถึงจะล่องได้สนุกสุดมัน ฝนตกหนักจนมีข่าวน้ำท่วม นักท่องเที่ยวก็หดหาย แต่แก่งหินเพิง น้ำยิ่งเยอะ ก็ยิ่งดี ล่องสนุก ฝนตกน้ำหลาก เพียงแค่สองชั่วโมงระดับน้ำก็ลดลงในระดับที่ปลอดภัย สามารถล่องกันได้...

อัพเดทเรื่องเที่ยว