หน้าแรก แท็ก เหมืองแม่เมาะ

แท็ก: เหมืองแม่เมาะ

ท่องเที่ยว จ.ลำปาง ชมธรรมชาติเหมืองแม่เมาะ

หากใครเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง แน่นอนว่าเพื่อนๆต้องไม่พลาดที่จะได้เยี่ยมชม เหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นที่ผลิตถ่านลิกไนต์ ส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือตอนบนและล่าง เชื่อมต่อไปยังภาคกลางจนถึงกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย โดยกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 20 % ของกำลังผลิตของทั้งประเทศ เมื่อเดินทางมาถึงจ.ลำปางเราก็ได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อีกทั้ง พระธาตุลำปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว