หน้าแรก แท็ก เสื้อหม้อฮ้อม

แท็ก: เสื้อหม้อฮ้อม

ผ้าหม้อฮ้อม เมืองแพร่

ทริปนี้ ดูเอเซียจะพาเพื่อน ๆ  ไปแอ่ว เมืองแพร่ เมืองเล็กน่าอยู่ โอบล้อมของขุนเขาทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด และมีแม่น้ำยมไหลผ่าน ไม่เพียงแค่ชื่อเสียงในเรื่องความร่ำรวยไม้สักเท่านั้น แต่คนแพร่ยังร่ำรวยน้ำใจไมตรี สังเกตได้ตั้งแต่ก้าวย่างเข้าเมือง ไม่ว่าจะไปที่ไหน จะพบเห็นใบหน้ายิ้มแย้มใจดีของผู้คนอยู่เสมอ นอกจากนี้คนเมืองแพร่ส่วนใหญ่ยังสวมเสื้อม่อฮ่อม หัตถกรรมพื้นบ้านประจำถิ่น แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในถิ่นฐานและมีความพอเพียง อีกทั้งบ้านเรือนไม้สักเก่าแก่รูปทรงงดงามที่ยังให้เห็นอยู่ทั่วทุกตรอกทุกถนน ยิ่งสร้างเสน่ห์ให้หลงรักเมืองแพร่อย่างง่ายดาย ดูเอเซียขออาสาพาเพื่อน ๆ ไปช็อปปิ้ง เสื้อหม้อห้อมที่เมืองแป้ หรือเมือง แพร่ กันค่ะ ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว