หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจพอเพียง

แท็ก: เศรษฐกิจพอเพียง

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 8-9 สิงหาคม 2558

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization) หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันเถอะ : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ทริปนี้ดูเอเซียจะพาไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานกันครับ  อย่างที่รู้กันดีนะครับว่า จังหวัดเพชรบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งหาดชะอำ ความสวยงามของทะเลที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนาเกลือ เสน่ห์ที่ไม่มีวันหมดจากวิถีชีวิตชาวอำเภอบ้านแหลม ป่าชายเลน อ่าวบางตะบูน วิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย  ทริปนี้ ต้องเป็นนักเที่ยวมีสาระเพราะนอกจากการท่องเที่ยว พักผ่อน ในวันเบาๆ เป็นการเที่ยวเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เพียงอย่างเดียว วันนี้...

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง“เกษตรทำได้ไม่ตาย”

หากเพียง รู้จริง รักจริง ฝึกจริง ทำจริง ด้วยวิชาของแผ่นดิน “เกษตรทำได้ ไม่ตาย”แน่นอน  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง“เกษตรทำได้ไม่ตาย”ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม) ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางพลับ

ดูเอเซียพาเพื่อนๆ ไปปรับเปลี่ยนแนวท่องเที่ยวจากที่มักไปชมความสวยงามของธรรมชาติมาก็มาก วันนี้ พามาชมความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านกันบ้าง  พอพูดถึงเรื่องที่ต้อง เรียนรู้แล้วละก็.. เบื่อเลยใช่มั้ยครับ” แต่อย่าเพิ่งเบื่อไป เพราะที่นี่ เค้ามีอะไรดีดีให้ดูเยอะ อาจารย์สมทรง  บรรยายก่อนพาไปชมของจริง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะพาไปชมนี้ ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านบางพลับ  หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเราเข้าไปด้านในก็จะพบกับ อาจารย์สมทรง  แสงตะวัน...

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม

ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงราคาน้ำมันแพงดุจราคาทองคำในปัจจุบันนี้ การดำเนินชีวิตที่ต้นทุนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในเมืองหลวงด้วยแล้วยิ่งลำบากไปใหญ่ การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นที่ทางออกที่ดีสุดที่จะทำให้ชีวิตดำเนินอยู่ได้อย่างมีความสุข อย่างพอเพียง ปัจจุบันจึงมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมากมาย แต่วันนี้เราขอพาเพื่อนๆ มาชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม จังหวัดกระบี่เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผักไฮโซ ความเป็นมาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม             ปี 2542ปราชญ์สงวนได้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน เนื่องจากช่วงเวลานั้นคนในชุมชนบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเครือญาติกันก็ตาม ไม่เห็นความสำคัญของกันและกัน ทำให้ปราชญ์สงวนเกิดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนในด้านนี้ด้วยและ จากการสำรวจคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มีการเลี้ยงแพะกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หนองทะเลขึ้น ปี...

อัพเดทเรื่องเที่ยว