หน้าแรก แท็ก เบอร์สำคัญ

แท็ก: เบอร์สำคัญ

โทรศัพท์มือถือและเบอร์สำคัญ

มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสองรายคือ GSM900 และ GSM1800 และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือสามรายคือ SingTel, M1 และ StarHub หากต้องการโทรระหว่างประเทศ ให้ใช้ รหัส 001, 013, หรือ 019 สำหรับ SingTel และ 002 หรือ 021 สำหรับ M1...

อัพเดทเรื่องเที่ยว