หน้าแรก แท็ก เที่ยวสมุทรปราการ

แท็ก: เที่ยวสมุทรปราการ

ตะลอนกินของอร่อยที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

อีกแล้วครับ…….ดูเอเซีย.คอมพาเพื่อนๆมาเที่ยวและชิมของอร่อยๆ อีกแล้วครับรับรองว่าวันนี้เราทั้งกินทั้งเที่ยวแบบว่าคุ้มสุดๆเลยครับเพราะที่นี่เขามี อาหารและ สินค้า ให้เราเลือกซื้อหากันอย่างมากมายจริงๆพร้อมกับบรรยากาศแบบตลาดน้ำให้เราชมวิถีชีวิตชาวมอญและเดินเลือกซื้อของกินของฝากอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” เกิดจากแนวคิดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และประชาชนในพื้นที่ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการทำตลาดน้ำขึ้นมา ทั้งนี้ในเบื้องต้นต้องการจัดทำเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้น  แต่เมื่อนำเอาแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมประชาตำบล กลับได้รับการตอบรับและขยายการดำเนินงานให้กว้างขวางขึ้นในลักษณะศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยการจัดสร้างซุ้มจำหน่ายสำหรับขายของ ซุ้มจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสะพานริมปูน ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมใช้ระยะเวลาดำเนินงานกว่า 3 ปีจึงสามรถเปิดดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้นำผัก ผลไม้ที่มีอยู่ในสวน อาหารคาวหวานพื้นเมือง งานฝีมือ มาจำหน่ายซึ่งเป็นนโยบายหลักของผู้ดำเนินงานที่จะเน้นการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์...

อัพเดทเรื่องเที่ยว