หน้าแรก แท็ก เตาเผาโบราณ

แท็ก: เตาเผาโบราณ

เตาเผาโบราณ บ้านบ่อสวก 750 กว่าปี

จ.น่านแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ตอนบนของประเทศไทย แต่ในอดีต ที่นี่เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่หลายอย่าง โดยจะเห็นได้จากหลักฐานการค้นพบ แหล่งอุตสาหกรรมขวานหิน อายุกว่า 4,000ปี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ซึ่งพบที่ดอยภูซาง ในจังหวัดน่านนี่เองแต่วันนี้ดูเอเซียไม่ได้พาไปที่ดอยภูซางหรอก แต่จะพาไปที่อื่น 555 หักมุมซะ ที่จะพาไปคือจะพาไปเที่ยวชมแหล่งอุตสาหกรรมอีกแห่งที่พบไม่ไกลจากดอยภูซางนัก นั่นก็คือแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของบ้านบ่อสวก และจากการค้นหาข้อมูลของผมก่อนที่จะมาเที่ยวชม พบว่าแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผานี้ มีอายุถึง 750ปี และที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งในล้านนา มีรูปแบบและประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยชามที่มีลักษณะเฉพาะของตนที่แตกต่างออกไปจากแหล่งเตาเผาอื่น ๆ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว