หน้าแรก แท็ก เชียงคานเมืองใหม่

แท็ก: เชียงคานเมืองใหม่

เที่ยวอีสาน แวะเชียงคานเมืองใหม่ พาไปดูผี(ตาโขน)

ดูเอเซีย.คอมพาเพื่อนๆร่วมเดินทางไปกับ โครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะและการประชุม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวร่วมออกเดินทาง เส่นทางอุดรธานี-เลย บ้านไม้ชายโขงเชียงคาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมด่านซ้าย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกาบการธุรกิจท่องเที่ยวและการประชุมได้เดินทางไปสำรวจและดูเส้นทางในการท่องเที่ยวเพื่อจะนำไปวางแผนในการจัดโปรแกรมในการท่องเที่ยวของต่อไป ในการเดินทางครั้งนี้เราออกเดินทางกันโดยรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยตู้นอนขบวนที่ 69 พร้อมทั้งลากจูงตู้พิเศษที่ตกแต่งเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวไปด้วย โดยมีมัคคุเทศก์แนะนำรายการสถานที่ท่องเที่ยวและให้ความบันเทิงตลอดการเดินทาง ในครั้งนี้นั้นตามหมายกำหนดการเราจะเดินทางสุ่อุดรธานีกันเลย แต่ด้วยรถไฟที่เดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนดเพราะขบวนก่อนหน้าเราเสีย ทำให้เกิดความล่าช้าจึงต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยในครั้งนี้เราเลยลงกันที่สถานีขอนแก่นกันก่อนที่จะเดินทางโดยรถบัสต่อไปยังจังหวัดเลย ตามด้วยโดยไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและ Inspect โรงแรมที่พักไปด้วย สถานที่ที่เราจะเดินทางไปในครั้งนี้ก็มี แก่งคุดคู้ แก่งที่อยู่กลางลำน้ำโขง เชียงคานบ้านไม้ชายโขงชมทัศนียภาพสองฝั่งไทย-ลาว พระธาตุศรีสองรักพระธาตุคู่เมืองด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนาวัดที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังสวยงาม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเราก็จะ Inspect...

อัพเดทเรื่องเที่ยว