หน้าแรก แท็ก เขื่อนสิริธร

แท็ก: เขื่อนสิริธร

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ ทางด้านการผลิต พลังงานไฟฟ้าแล้วยังอำนวยประโยชน์ นานัปการ ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชน ในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งทางด้านการชลประทานการป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวนและใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในประเทศให้เกิดประโยชน์ สูงสุดอย่างสอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ ในยุคปัจจุบัน เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนที่มีความสำคัญ ยิ่งแห่งหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่...

อัพเดทเรื่องเที่ยว