หน้าแรก แท็ก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

แท็ก: อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

เที่ยวชมน้ำตกแก่งโสภา ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา หรือ น้ำตกแก่งชั้นไดยาน หรือ บันไดยาน ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะที่คล้ายบันได 3 ขั้น และในปี 2503 ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตัดทางแยกพิษณุโลก-หล่มสัก เข้าไปยังน้ำตก และเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกแก่งโสภา โดย นาย พูนศักดิ์ จำรูญรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงคนแรกเป็นคนตั้ง ส่วนแก่งโสภาจริงๆนั้น เป็นแก่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ทางต้นน้ำของน้ำตกไปประมาณ 1 กิโลเมตร จึงตั้งชื่อตามชื่อกำนันสมัยนั้น...

เข้าอุทยานแห่งชาติ ชมน้ำตกดังเมืองพิษณุโลก ที่น้ำตกแก่งโสภา

สายน้ำช่วงหน้าฝน จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง  คือมีพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งกินพื้นที่ไปถึงเขตอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลำน้ำเข็กเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ตลอดแนวของลำน้ำเข็กยังมีน้ำตกที่สวยงามให้ชมหลายแห่ง แต่ที่นับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในแถบนี้คงจะได้แก่  น้ำตกแก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีมีความสูงถึง 70 เมตร  ทริปนี่เราพาเข้าป่าท่องไพรพักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆภายใต้ธรรมชาติ  ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พร้อมกับชมน้ำตกงามที่แก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตาม ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งครับ   อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวงมีเนื้อที่ทั้งหมด 789,000 ไร่  หรือประมาณ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังทอง...

อัพเดทเรื่องเที่ยว