หน้าแรก แท็ก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย

แท็ก: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย

วัดผาลาด สวย สงบ อิ่มเอมใจ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามทั้งน้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมายครับ ซึ่งแต่ละวัดก็ล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมา และมีอายุนับร้อยๆ ปี และกว่าที่จะกลายมาเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในทุกวันนี้ ย่อมต้องผ่านกาลเวลา และความผันแปรของยุคสมัยมามากมาย ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมจะพาเพื่อน ๆ มาเที่ยวชมวัดผาลาดชมความเงียบสงบภายใต้ธรรมชาติที่งดงาม ในอดีตชาวล้านนามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จากปาฏิหารย์ที่องค์พระบรมสารีริกธาตุ วัดสวนดอก แยกออกเป็น 2 องค์ ทำให้พระเจ้ากือนา กษัตริย์ผู้ครองราชย์ในสมัยนั้น คิดหาสถานที่ที่จะสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกองค์หนึ่ง พระเจ้ากือนาจึงทรงทำการเสี่ยงทายในวันวิสาขบูชา ทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคล ถ้าช้างไปหยุด ณ จุดใด...

อัพเดทเรื่องเที่ยว