หน้าแรก แท็ก อุทยานประวัติศาสตร์

แท็ก: อุทยานประวัติศาสตร์

เที่ยวชมมรดกโลกของไทย ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราณ สถานเก่าแก่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก ในการประชุม ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย “ให้อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร เป็นมรดกโลก " เพราะความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัย เป็นผลงานที่ล้ำเลิศของสถาปัตยกรรมไทยในยุคแรก และกรมศิลปากรได้อัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มาเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ เมื่อ 18 เมษายน 2534 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีกำแพงเมืองล้อมรอบก่อด้วยศิลาแลงทำเป็นช่องเสมา...

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีของดีของดังตั้งมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นของอร่อย ไก่ย่าง มะขามหวาน หรือจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม  แต่ที่สำคัญก็คือ ยังเป็นเมืองโบราณแห่งหนึ่งมีเรื่องราวความเป็นมาในอดีต สืบเนื่องมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียว  ดังที่คำขวัญกล่าวไว้  "เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำ หนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง"   ศรีเทพเมืองเก่า หรือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นสถานที่ที่ดูเอเซียไม่พลาด  ต้องไปให้ได้  ไปเที่ยวที่ไหน  ก็ต้องไปให้มันลึกถึงแก่นจริงมั้ยล่ะเพื่อนๆ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีเทพ ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว