หน้าแรก แท็ก อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

แท็ก: อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2556

ใกล้เข้ามาแล้ว ใกล้เข้ามาอีกแล้ว กับงาน“ เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2556 ” ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7 10 พฤศจิกายน 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และสนามแข่งเรือ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2556 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานครราชสีมา อำเภอพิมาย เทศบาลตำบลพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในครั้งนี้ดูเอเซียได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2556 ด้วย ก่อนเริ่มงานเราได้เดินชมรอบๆอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ดูเอเซียได้มีโอกาสเดินชมสุดยอดปราสาทขอมโบราณที่สวยงามในยามเย็น บอกเลยว่าได้บรรยากาศในอีกรูปแบบหนึ่ง และไม่ร้อนด้วย เพราะส่วนมากแล้วปราสาทขอมโบราณจะเปิดให้ชมก็เฉพาะช่วงเช้าถึงบ่าย แต่นี่เนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษเราเลยได้ชมปราสาทขอมโบราณในยามเย็นที่สวยงาม...

อัพเดทเรื่องเที่ยว