หน้าแรก แท็ก อำเภอแม่สะเรียง

แท็ก: อำเภอแม่สะเรียง

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง เรือนไทใหญ่สะท้อนวิถีชีวิตชาวแม่สะเรียง

หากคุณเดินทางมาถึงอำเภอแม่สะเรียงแล้วสิ่งแรกที่จะสะดุดตาเลยคือพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง สถาปัตยกรรมแบบเรือนไทใหญ่ที่ตั้งเด่นตระหง่านริมถนนทางเข้าอำเภอแม่สะเรียง  โดดเด่นด้วยหลังคาสีเงินสร้างซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ สวยงามแปลกตาอย่างมาก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรม  ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรือนไทใหญ่ประกอบไปด้วยเรือนหลังใหญ่ตรงกลางและเรือนแบบเล็กขนาบข้างซ้ายขวา  ทั้งเรือนอยู่ติดกันสามารถเดินทะลุกันได้หมด แต่ละเรือนมีหลังคาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปปลายเรือนประดับประดาตกแต่งด้วยลวดลายไต เจาะฉลุกอ่อนช้อยวิจิตรงดงาม ภายในพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง มีลานกว้างตรงกลาง เดินเข้าไปชมกันเลย ภายในพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง มีการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแม่สะเรียง  ชาวกะเหรี่ยง หรือ ปะกาเกอญอ ที่อาศัยในแถบบริเวณต้นน้ำสาละวิน กระจายตัวอยู่ในประเทศไทย มี 4 กลุ่มย่อย...

อัพเดทเรื่องเที่ยว