หน้าแรก แท็ก อาหารอินทรีย์

แท็ก: อาหารอินทรีย์

เที่ยวเปลี่ยนโลก…..ท่องไปบนเส้นทางสายอาหารอินทรีย์

คุณค่าของ วิถีเกษตรอินทรีย์ นอกจากสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติได้อย่างงดงาม ยังสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข จากสุขภาพที่ดี เพราะปลอดภัยจากสารเคมีให้กับเกษตรกรผู้ปลูก และผู้บริโภคแล้ว มนต์เสน่ห์ของการทำเกษตรอินทรีย์แบบดั้งเดิม ยังสร้างการท่องเที่ยวมิติใหม่ของกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่ต้องการสัมผัสชีวิตเกษตรกร เรียนรู้ที่มาของผลผลิต ทั้งวิธีการทำชีวภัณฑ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว จนทำให้สวนหลายแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน บันทึกภาพกลางแปลงนาข้าวไรซ์เบอร์รี เช่นเดียวกับ สวนเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร โครงการ “สามพรานโมเดล” ในพื้นที่อำเภอ          สามพราน จ. นครปฐม ที่ มูลนิธิสังคมสุขใจ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว