หน้าแรก แท็ก ออกพรรษา

แท็ก: ออกพรรษา

ออกพรรษาที่เชียงคาน

ออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” จ.เลย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554  ณ สามแยกหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคานถนนศรีเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายพรศักดิ์   เจียรณัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน ขึ้นซึ่งอำเภอเชียงคานร่วมกับองค์กรเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7–13  ตุลาคม 2554 มีชาวเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่เป็นชายแดนติดกับอำเภอเชียงคาน ที่นั่งเรือข้ามฟากมาดูขบวนแห่เป็นจำนวนมาก ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน เป็นประเพณีที่ประชาชนยึดถือสืบทอดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแปละร่วมอนุรักษ์ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 100  ปี คุณค่าและความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมอันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง อัตลักษณ์และวิถีของคนในท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดเรื่องของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการยึดถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนานับตั้งแต่ การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ ดารดาษฝั่งโขง การลอยปราสาทผึ้งอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบ...

งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย ลาว (ตีช้างน้ำนอง)

งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเรือยาวจากจังหวัดมุกดาหาร ประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมชิงชัย 65 ลำเรือโดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ประจำปี 2554 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2554 โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 10 ตุลาคม เวลา 07.30 น. ก่อนที่จะเริ่มมีการแข่งขันเรือเร็วใน รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ วันที่ 11-12 ตุลาคม มีเรือยาวจากจังหวัดมุกดาหาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมชิงชัยรวม 65 ลำเรือ โดยเฉพาะในรุ่นใหญ่ประเภททั่วไป ไม่เกิน 60 ฝีพาย จะเป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว