หน้าแรก แท็ก อยุธยามรดกโลก

แท็ก: อยุธยามรดกโลก

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

สวัสดีเจ้าค่ะ ทริปนี้ดูเอเซียจะพาเพื่อนๆย้อนอดีตสู่แดนดินถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำรงความเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรไทยนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดิน 33 พระองค์ ได้มีการสั่งสมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางอารยธรรม ที่มีคุณค่าสืบต่อมา และได้กลายเป็นรากฐานของประเทศไทยและวิถีชีวิตของคนไทยในทุกวันนี้ ด้วยความโดดเด่นของอารยธรรมกรุงศรีอยุธยา ประชาคมโลกองค์การยูเนสโก ได้สถาปนาให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการนี้เองทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาดประจำปี พร้อมการแสดง แสง เสียง อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาอย่างยิ่งใหญ่ได้มีการอัญเชิญพระบรม...

อัพเดทเรื่องเที่ยว