หน้าแรก แท็ก หอวัฒนธรรม

แท็ก: หอวัฒนธรรม

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี

ทริปนี้ดูเอเซียจะเพื่อนๆ ไปเยี่ยมชม  พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยวนที่อยู่ในภาคกลาง ที่รวบรวมเรือนไม้ทรงไทยโบราณอายุประมาณ 80 – 100 ปี และเรือลุ่มน้ำป่าสัก โดยอาจารย์ทรงชัย วรรณกูล ซึ่งเป็นเจ้าของเรือนและพื้นที่ตั้งปณิธานในการอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยวนและต้องการให้เป็นศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนาแก่คนในบริเวณภาคกลาง ซึ่งเพิ่งจะประสบเหตุอุทกภัยเมื่อเดินตุลาคมที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งก็ได้มีการฟื้นฟูไปแล้วครับ เป็นเวลานานกว่า 50 ปีที่อาจารย์ทรงชัยได้สะสมทั้งวัตถุ เรือน ความรู้และภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยวนไว้ และได้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานชุมชนไทยวนในเสาไห้และชาวจังหวัดสระบุรี และได้รับการเผยแพร่ไปสู่สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ตลอดถึงนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาจารย์ได้ใช้กำลังกายและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โดยมีการจัดการตามวิถีทางเฉพาะตัวที่ไม่อิงหลักวิชาการ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว