หน้าแรก แท็ก หลวงพ่อทันใจ

แท็ก: หลวงพ่อทันใจ

พระธาตุดอยคำ ประจำปีมะเมีย ขอพรเพื่อสำเร็จในทุกด้าน

องค์หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนนิยมมากราบไหว้พระธาตุ และขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่เป็นที่เลี่ยงลือว่าทำให้เกิดความสำเร็จในด้านต่างๆ องค์พระธาตุดอยคำได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ หรือเรียกว่าเกษแก้วจุฬามณี เช่นเดียวกับเจดีย์พระธาตุชเวดากอง ของประเทศพม่า ที่คนเกิดปีมะเมียเดินทางไปกราบไหว้ ดังนั้นจึงไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงพม่า หากเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่แวะมาที่เจดีย์พระธาตุวัดดอยคำแห่งนี้ ก็เหมือนกับไปสักการะพระธาตุชเวดากอง ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าควรไปสักการะพระธาตุให้ทั่วทิศหรือทั่วชมภูทวีป  ใครเกิดปีมะเมียอย่าลืมมาสักการะนะครับ   นอกจากการมาสักการะสิ่งสักสิทธ์แล้ว ยังจะได้เห็นจุดชมวิวที่เป็นระเบียงกว้างยื่นออกไปจากภูเขา...

อัพเดทเรื่องเที่ยว