หน้าแรก แท็ก หมู่บ้านกะเหรี่ยง

แท็ก: หมู่บ้านกะเหรี่ยง

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

ทริปนี้เราพาขึ้นไปชมวิถีชีวิตของชาวเขาที่จังหวัดเชียงราย พูดถึงชาวเขาดูเอเซียมีความคิดเห็นว่าชาวเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา การแต่งกาย และวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเขาเอง ทริปนี้ดูเอเซียเลยอาสาที่จะพาเที่ยวที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรที่จังหวัดเชียงราย  ว่าแล้วเราไปกันเลยว่าจะสนุกแค่ไหนบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้าย หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย นอกจากชาวกะเหรี่ยงแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในละแวกใกล้เคียง  หมู่บ้านกระเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีประชากรทั้งหมด 2,840 คน จำนวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือน ประกอบไปด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ยง,อาข่า,ลาหู่,ลีซอ,ม้ง,ไทลื้อ หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรได้รับการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้การท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชน และประสบความสำเร็จจากการนำช้างมาเป็นพาหนะนำชมหมู่บ้านชาวเขา ปัจจุบันจัดเป็นศูนย์กลางของชาวเขาในแถบ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว