หน้าแรก แท็ก หนองคาย

แท็ก: หนองคาย

งานบั้งไฟพญานาค

เกิดขึ้นทุกๆปีสำหรับงานงานบั้งไฟพญานาค ในปีนี้จัดขึ้นวันที่ 11-21 ตุลาคม 2554 ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี จะมีประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเดินทางมายังจังหวัดหนองคายเพื่อสัมผัสกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” อันเป็นความเชื่อและความศรัทธาอย่างยิ่งของชุมชนริมฝั่งโขงในเขตจังหวัด หนองคาย ตามพุทธประวัติที่กล่าวไว้ว่า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จฯกลับจากการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลาตลอดพรรษา (3 เดือน) เมื่อทั้งสามโลกทราบข่าวกำหนดการเสด็จฯกลับในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทวดา มนุษย์ หรือแม้แต่พญานาคต่างก็มีความยินดีและเตรียมการต้อนรับตามศรัทธาของตน โดยเหล่าเทวดาได้เนรมิตบันไดทอง เงิน และแก้ว ทอดลงมาส่งเสด็จถึงพื้นโลก...

งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2554

งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2554 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2554 (9 วัน 9 คืน) ณ บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและบริเวณใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อนุสาวรีย์ปราบฮ่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของเหล่าทหารที่เสียชีวิตในการปราบฮ่อ(พวกจีนที่ก่อการกบฏเพื่อล้มล้างราชวงศ์แมนจู) ซึ่งยกทัพมารุกรานมณฑลลาวพวนหนองคาย เมื่อ ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) โดยกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงเป็นแม่ทัพปราบฮ่อในครั้งนั้น รับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น...

อัพเดทเรื่องเที่ยว