หน้าแรก แท็ก สัญลักษณ์อาเซียน

แท็ก: สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินในอาเซียน

1. ตราแผ่นดินของไทย คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดั้งแต่หลัง พ.ศ. 2436 เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. 2453 2. ตราแผ่นดินของบรูไน ใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกับที่ปรากฏในธงชาติบรูไน เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2475 ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 อย่าง คือ ราชธวัช (ธง) พระกลด...

สัญลักษณ์และคำขวัญ ประจำอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  สีน้ำเงิน   หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง สีแดง      หมายถึง   ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว      หมายถึง    ความบริสุทธิ์       และ สีเหลือง   หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง   คำขวัญของอาเซี่ยน "One Vision, One Identity, One Community" "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

อัพเดทเรื่องเที่ยว