หน้าแรก แท็ก สมเด็จพระวันรัต

แท็ก: สมเด็จพระวันรัต

ม.พะเยา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ ประทานจากสมเด็จพระวันรัต เพื่อบรรจุในพระเกศ พระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว