หน้าแรก แท็ก สถานที่นัดพบ

แท็ก: สถานที่นัดพบ

วันวานของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เปลี่ยนไป

ถ้าเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ เห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ก็ต้องบอกได้เลยคำเดียวว่า “เปลี่ยนไปอย่างแรง” เพราะจากอดีตที่เคยเป็นอนุสาวรีย์ที่คนเดินทางไปชมแล้วก็กลับ ตอนนี้ ที่นี่เค้าถือเป็นสถานที่นัดพบ สถานที่แหล่งโดยสารสำคัญ จะไปไหนทีก็ต้องมาเริ่มที่อนุสาวรีย์ประมาณนี้ และที่สำคัญตอนนี้ “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ”ของคนไทยกำลังกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของคนเมืองกรุงไปแล้วด้วยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถือเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแด่ เกียรติประวัติและวีรกรรมของบรรดาวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติ ในกรณีพิพาทอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒) และสงครามเกาหลี เป็น อนุสาวรีย์กลางเพื่อเทิดทูนวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติทั้งปวง และเพื่อเตือนใจชาวไทย ให้ระลึกว่า ชาติไทยนั้นดำรงเอกราชและรักษาความมั่นคงของชาติอยู่ได้ด้วยบรรดา วีรชนนักรบไทย ผู้ซึ่งได้เสียสละชีพเพื่อชาติตลอดมาการก่อสร้างอนุสาวรีย์นี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์กรณีพิพาทระหว่างไทยกับ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว