หน้าแรก แท็ก ศูนย์การเรียนรู้

แท็ก: ศูนย์การเรียนรู้

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันเถอะ : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ทริปนี้ดูเอเซียจะพาไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานกันครับ  อย่างที่รู้กันดีนะครับว่า จังหวัดเพชรบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งหาดชะอำ ความสวยงามของทะเลที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนาเกลือ เสน่ห์ที่ไม่มีวันหมดจากวิถีชีวิตชาวอำเภอบ้านแหลม ป่าชายเลน อ่าวบางตะบูน วิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย  ทริปนี้ ต้องเป็นนักเที่ยวมีสาระเพราะนอกจากการท่องเที่ยว พักผ่อน ในวันเบาๆ เป็นการเที่ยวเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เพียงอย่างเดียว วันนี้...

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม

ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงราคาน้ำมันแพงดุจราคาทองคำในปัจจุบันนี้ การดำเนินชีวิตที่ต้นทุนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในเมืองหลวงด้วยแล้วยิ่งลำบากไปใหญ่ การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นที่ทางออกที่ดีสุดที่จะทำให้ชีวิตดำเนินอยู่ได้อย่างมีความสุข อย่างพอเพียง ปัจจุบันจึงมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมากมาย แต่วันนี้เราขอพาเพื่อนๆ มาชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม จังหวัดกระบี่เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผักไฮโซ ความเป็นมาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม             ปี 2542ปราชญ์สงวนได้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน เนื่องจากช่วงเวลานั้นคนในชุมชนบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเครือญาติกันก็ตาม ไม่เห็นความสำคัญของกันและกัน ทำให้ปราชญ์สงวนเกิดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนในด้านนี้ด้วยและ จากการสำรวจคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มีการเลี้ยงแพะกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หนองทะเลขึ้น ปี...

อัพเดทเรื่องเที่ยว