หน้าแรก แท็ก ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม

แท็ก: ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม

ทริปนี้ดูเอเซียดอทคอมขอพาเพื่อน ๆ เปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวสักหน่อย อยากให้เพื่อน ๆ ดูเอเซียดอทคอมลองเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ จากเดินเขา เดินชายหาด มาเดินเล่นในแหล่งเกษตรกรรมกันบ้าง เพราะสมัยนี้วัยรุ่นยุคใหม่เริ่มที่จะห่างเหินจากอาชีพการเกษตรกันมากขึ้น ด้วยวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวไกล ทำให้มนุษย์หันมาใส่ใจการทำเกษตรที่เป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษเรากันน้อยลงไปทุกที่ แต่วันนี้ยังมีบุคคลท่านหนึ่งที่เห็นคุณค่าของงานวิจัยทางการเกษตรและการรักษาวิธีชีวิตแบบพอเพียงไว้ “นางทิวาพร ศรีวรกุล” ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ได้เปิดศูนย์อบรมแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้วัยรุ่นยุคใหม่และชาวบ้านเกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม เกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ได้มาจากการดำเนินการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำ การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากเดิมที่ตนเองทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 30ปี...

อัพเดทเรื่องเที่ยว