หน้าแรก แท็ก ศาลเจ้า

แท็ก: ศาลเจ้า

ศาลพันท้ายนรสิงห์ อนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์

ผมเชื่อว่า หลายๆคนคงเคยได้ยินประวัติ เรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาช้านาน เรื่องเกี่ยวกับ พันท้ายนรสิงห์ กันแล้วแน่ๆเลย แต่จะทราบกันไหมครับว่า พันท้ายนรสิงห์มีตัวตนอยู่จริงในสมัยก่อน ผู้คนรุ่นก่อนๆต่างก็ยืนยันตามหลักพงศาวดารว่ามีความจริงมากถึง 70% และมีศาลที่สร้างไว้ให้เป็นอนุสรณ์สถานแก่คนรุ่นหลังได้เคารพบูชา ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ บ้าน พันท้ายนรสิงห์ ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร ประวัติโดยสังเขปพันท้ายนรสิงห์ เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกไชยอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต...

อัพเดทเรื่องเที่ยว