หน้าแรก แท็ก ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แท็ก: ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชมหุ่นไก่ชนนับพันตัวที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองปราจีนบุรี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หากนึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เราคงต้องนึกถึงไก่ชนเป็นลำดับแรก  เพราะการชนไก่เป็นกีฬาที่พระองค์ทรงโปรดปราน และถ้าที่ไดมีศาลของพระองค์ตั้งอยู่ ก็มักจะต้องมีหุ่นไก่ชนเรียงรายอยู่ด้านหน้าเต็มไปหมด ทริปนี้เราพาไปกราบไหว้องค์สมเด็จพระนเรศวรมามหาราชและชมไก่ชนพันธุ์ต่างๆ อีกกว่าพันตัว ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเคยเป็นสถานที่ ที่พระองค์ทรงใช้เป็นที่พักทัพในสมัยอดีต พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมของโบราณจำนานมากที่พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (หลวงพ่อเส็ง สุขิโต)  เกจิดังแห่งเมืองปราจีนบุรี คนไทยกับไก่ชนนั้นมีความผูกพันกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับแต่ครั้งโบราณกาล พันธุ์ไก่ชนไทยนับเป็นมรดกที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีเรื่องราวที่เป็นที่กล่าวขาน คือองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำไก่เหลืองหางขาวของไทยไปประกาศศักดิ์ดาถึงเมืองพม่า ด้วยการชนชนะไก่ของพระมหาอุปราชาที่กรุงหงสาวดี และพระองค์ทรงโปรดปรานการตีไก่เป็นอย่างมากมาตั้งแต่เยาว์วัย     เนื่องด้วยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงโปรดปรานการชนไก่เป็นชีวิตจิตใจนี้เอง ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว