หน้าแรก แท็ก วันสังคมสุขใจ

แท็ก: วันสังคมสุขใจ

เที่ยวงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2

เที่ยวงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2  ชม- ช็อป -ชิม- แชร์ ...จุดประกายความคิดเปลี่ยนชีวิตคนไทย จังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2   ปลุกพลังครอบครัวคนเมือง - คนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันพิษภัยจากสารเคมี ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ พร้อมเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ เพื่อจุดประกายความคิดเปลี่ยนชีวิตคนไทย หันมาใส่ใจสุขภาพ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว