หน้าแรก แท็ก วัดในแม่สะเรียง

แท็ก: วัดในแม่สะเรียง

ไหว้พระธาตุสี่จอม จอมมอญ จอมกิตติ จอมทอง และจอมแจ้ง อำเภอแม่สะเรียง

พระธาตุสี่จอม  อำเภอแม่สะเรียงคือชื่อเรียกรวมของวัดคู่บ้านคู่เมืองทั้ง 4 วัดที่มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุไว้ในองค์เจดีย์ อันได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมมอญ ทั้ง 4 วัด ตั้งอยู่บนดอยหรือภูเขา และอยู่ในตำแหน่งทั้ง 4 ทิศของเมืองแม่สะเรียงทั้งสี่วัดสามารถมองเห็นวิวเบื้องล่างได้เหมือนกันหมด เชื่อกันว่าพระธาตุสี่จอมนี้สร้างขึ้นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาเมืองแม่สะเรียงแห่งนี้ ใครสักการะพระธาตุครบทั้งสี่จอม จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยภูมิปัญญา เริ่มจากเมื่อเรามาถึงตัวอำเภอแม่สะเรียง จะเจอกับ วัดจอมแจ้งก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง จากนั้นก็มายังพระธาตุจอมทองซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับพระธาตุจอมแจ้ง...

วัดพระธาตุจอมทอง 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

วัดพระธาตุจอมทอง  นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และชมอนุสาวรีย์ครูบาอินสม วัดพระธาตุจอมทองเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะล้านนาโดยแท้ วัดพระธาตุจอมทองมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาผมเดินไปไม่ถึงครับ เพราะวันที่ไปปวดขาเสียก่อน  องค์หลวงพ่อโตสร้างขึ้นเมื่อ 12 มีนาคม 2532 เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างถูกต้องตาม พุทธลักษณะ 32...

อัพเดทเรื่องเที่ยว