หน้าแรก แท็ก วัดในพิษณุโลก

แท็ก: วัดในพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระพุทธชินราช เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีทั้งแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่น่าเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว และทริปนี้ดูเอเซียจะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารกันครับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดใหญ่ หรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราช  เป็นพระอารามหลวงมาตั้งแต่ครั้งที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร...

อัพเดทเรื่องเที่ยว