หน้าแรก แท็ก วัดแบบพม่า

แท็ก: วัดแบบพม่า

วัดศรีชุม วัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลำปาง

วัดวาอารามแต่ละแห่งมีความสวยงาม และประวัติศาสตร์ความเป็นมาแตกต่างกันไป วันนี้จะพาไปชมวัด   วัดที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบพม่าในเมืองเหนือ และเป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยครับ วัดศิลปะพม่าในภาคเหนือที่สำคัญและน่าสนใจมีอยู่มากมายหลายวัด หลายจังหวัด ที่มีลักษณะเด่นและสวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ ลวดลายพรรณพฤษษา และนกที่สำคัญ เช่น วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่น่าสนใจวัดหนึ่งในตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 31...

อัพเดทเรื่องเที่ยว