หน้าแรก แท็ก วัดเก่าอยุทธยา

แท็ก: วัดเก่าอยุทธยา

วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา เมื่อพูดถึงชื่อวัดอาจยังจำกันไม่ได้ แต่ถ้านึกถึงเศียรพระที่ถูกโอมล้อมด้วยรากไม้ คงจะนึกออกกันบ้างแล้วนะครับ  วัดมหาธาตุเป็น วัดศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นในสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่เข้าใจว่าการก่อสร้างเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระราเมศวร นอกจากนั้นยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช อีกด้วย  จึงทำให้วัดมหาธาตุได้รับการก่อสร้าง และ บูรณะอย่างสม่ำเสมอ จารีตของการสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่เอาไว้ในเมือง ซึ่งถือสมมุติว่าพระเจดีย์นั้นเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุ และวัดนั้นถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ ทั้งมักจะมีชื่อว่า...

นมัสการพระมงคลบพิตร

เปิดให้นมัสการตั้งเวลา 07.00-18.00 น.ภายในจะพบกับหลวงพ่อมงคลบพิตรเก่าแก่  วิหารพระมงคลบพิตรอยู่ติดกับพระราชวังโบราณนะครับ  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาถึงแล้วก็มักจะเข้าไปชมพระราชวังโบราณด้วย บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร  จะมีร้านค้าร้านอาหารไว้บริการหลายร้าน ส่วนใหญ่ขายของพื้นเมือง อาหาร ขนม และของฝาก หากเพื่อนๆ มีโอกาสผ่านมานมัสการพระมงคลบพิตรกันสักครั้งนะครับ ประวัติวิหารพระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย เดิมอยู่ทาง ทิศตะวันออกนอกพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดฯ ให้ย้ายมา ไว้ทางด้านตะวันตก ที่ซึ่งประดิษฐานอยู่ในปัจจุบันและโปรดฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้ ครั้นถึงแผ่นดิน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว