หน้าแรก แท็ก วัดสว่างอารมณ์

แท็ก: วัดสว่างอารมณ์

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี

ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะหนังใหญ่ของไทย เด็กยุคใหม่น้อยคนหนักที่จะรู้จักศิลปะชนิดนี้ ครั้งนี้ดูเอเซียดอทคอมได้มีโอกาสมาสัมผัสศิลปะหนังใหญ่ที่ยังคงเหลือและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่ “วัดสว่างอารมณ์” จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้ โดยก่อตั้งไว้เป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะปัจจุบันหลงเหลือศิลปะหนังใหญ่ ไว้เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ทริปนี้ดูเอเซียขออาสามาเผยแพร่ศิลปะหนังใหญ่ให้เพื่อน ๆ ดูเอเซียได้รู้จักกันมากขึ้น วัดสว่างอารมณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบางมอญ” ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณวัด ทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกติดกับถนน สายสิงห์บุรี - อ่างทอง ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีไปทางทิศใต้...

อัพเดทเรื่องเที่ยว