หน้าแรก แท็ก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

แท็ก: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ถนนทุกสายที่มุ่งหน้ามาสู่เมืองคอน ไม่ว่าจะด้วยภารกิจใดก็ตาม แต่ทุกคนล้วนต้องมาสักการะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งวางตัวอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง เพราะสถานที่แห่งนี้เปรียบดุจดั่งหัวใจหรือศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้วัดพระมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ มีพระบรมธาตุเจดีย์อันยิ่งใหญ่ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็นทองคำ เปรียบเสมือนภาพสะท้อนแห่งความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อการสร้างพระบรมธาตุ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) ซึ่งมีคำกล่าวว่า “เกิดมาหนึ่งชาติ ขอได้กราบพระบรมธาตุเมืองนคร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2...

อัพเดทเรื่องเที่ยว