หน้าแรก แท็ก วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร

แท็ก: วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน และยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมธาตุหริภุณไชยซึ่งนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในล้านนาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ วันนี้ดูเอเซียดอทคอมมีโอกาสได้มาเยือนที่จังหวัดลำพูน เราจึงไม่พลาดที่จะมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเก็บภาพสวยสง่าและน่าศรัทธาขององค์พระธาตุหริภุญไชยไปฝากเพื่อน ๆ ดูเอเซียดอทคอมให้อิ่มบุญกันทุกคนเลยจ้าวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลำดับ ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย...

อัพเดทเรื่องเที่ยว